โหราศาสตร์สากล

ใช้ดาวจริงบนท้องฟ้า ตำแหน่งจริงตามนาซ่า

ใช้ดาวหลายดวง

ใช้ดาวมากถึง 60 ดวง บอกได้ละเอียดมาก

แยกหลายเรือนชะตา

แยกตัวตนที่แท้จริง, ภาพลักษณ์ บุคลิกและเรื่องอื่น ๆ ได้

เวลาที่ยืดหยุ่น

เปลี่ยนแปลงเวลาได้หากต้องคลอดก่อนกำหนดเดิม

เปรียบเทียบได้

สามารถเปรียบเทียบอุปนิสัยของเด็กที่จะเกิดในแต่ละฤกษ์ได้

คัดกรอง

คัดกรองช่วงเวลาที่ไม่ดีออก ที่เสียงต่อการเกิดอุปนิสัยที่ไม่ดี แต่ขึ้นอยู่กับตำแหน่งดาว ณ ขณะนั้นด้วย

ดวงมีคุณภาพ

เลือกอุปนิสัยที่ดีต่อการดำรงชีวิต (ความคิด, การทำงาน, การเงิน, คู่ครอง)

มีความเข้ากันได้

เลือกอุปนิสัยที่สอดคล้องกับพ่อแม่และพี่น้อง

เพศ

เลือกอุปนิสัยให้เหมาะสมกับเพศของเด็กที่เกิด

ระบุสถานที่ได้ทั่วโลก

การเลือกฤกษ์คลอดบุตรจะต้องระบุสถานที่ผ่าคลอดด้วย ซึ่งสามาถดูฤกษ์ได้ทุกประเทศ

สิ่งที่ต้องการ

  • ช่วงเวลาที่แพทย์สะดวกผ่าคลอด (เช่น 06:00 - 18:00)
  • วัน, เวลาเกิด, จังหวัดที่เกิด ของพ่อและแม่
  • วัน, เวลาเกิด, จังหวัดที่เกิด ของพี่ของบุตรที่จะคลอด (ถ้ามี)
  • เพศของบุตร
  • จังหวัดที่ผ่าคลอด
  • ค่าบริการ 2,000 บาท
  • จำนวนฤกษ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ผ่าคลอด
  • ใช้เวลาในการหาฤกษ์ประมาณ 6 - 24 ชั่วโมง หลังจากได้รับแจ้งการโอนเงินและได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว

Contact us

Phone: 085-676-6005
Line: poweroffortune
Email: info@poweroffortune.com