ดวงชะตาเป็นเช่นใด ผู้นั้นย่อมมีความคิดเป็นเช่นนั้น การดำเนินชีวิตของแต่ละคนถูกกำหนดตามดวงของแต่ละคน ดวงดาวแต่ละดวงจะบอกถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ในชีวิตของแต่ละคนที่แตกต่างกันออกไป ดาวแต่ละดวงมีความหมายเฉพาะเจาะจง ทุกคนจะได้รับอิทธิพลของดาวเหมือนกัน แต่จะนำมาใช้ได้ไม่เหมือนกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับวันและเวลาที่เกิด

ฤกษ์คลอดบุตรไม่ได้กำหนดให้บุคคลนั้นมีฐานะแบบใดโดยตรง แต่เป็นการกำหนดอุปนิสัยหรือบุคลิกที่จะนำไปสู่ลักษณะที่ต้องการในภายหน้า ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมด้วย

ฤกษ์ที่ให้นี้เป็นการคำนวนจากดาวเคราะและดาวพระเคราะห์น้อยเพียง 50 ดวง (ดาวจริง ๆ มีเป็นแสน) โดยจะให้เป็นช่วงเวลาที่ควรหลีกเลี่ยง

ช่วงเวลาที่ควรหลีกเลี่ยง คือ ช่วงเวลาที่มีตำแหน่งของดาวบางดวงอยู่ในตำแน่งที่ไม่ดี ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ที่เกิดในเวลานั้นมีลักษณะนิสัยที่ด้อยกว่าช่วงเวลาอื่นในวันที่ใกล้เคียงกัน ช่วงเวลาที่ไม่ดีอาจจะมีหลายช่วงเวลา โดยขึ้นอยู่กับว่าเราไล่ดูจากตำแหน่งดาวแล้วพบหรือไม่ เพราะต้องดูจากดาวหลายดวงประกอบกัน หากผมพบก็จะมาอัปเดทให้เรื่อย ๆ แต่ไม่ของอธิบายในแต่ละช่วงเวลา หากต้องการทราบว่าดาวใดที่ทำให้ในช่วงเวลานั้นไม่ไดีกรุณาติดต่อ การติดต่อ ทั้งนี้ฤกษ์ที่ไม่ดีนั้นผลที่เกิดขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมด้วย หากสิ่งแวดล้อมเข้าใจในดวงชะตาของเด็ก และส่งเสริมได้อย่างเหมาะสม สิ่งที่ไม่ดีก็จะมีผลน้อยลงได้

เวลาเป็นเวลาโดยประมาณอาจจะต้องบวกลบอีกประมาณ 10 -15 นาที เวลาที่ให้นี้เป็นเวลาที่ประเทศไทยเท่านั้น

ฤกษ์คลอดบุตร เดือน กรกฏาคม 2019
วันที่ 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 31

ฤกษ์คลอดบุตร เดือน สิงหาคม 2019
วันที่ 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 31

ฤกษ์คลอดบุตร เดือน กันยายน 2019
วันที่ 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30

ฤกษ์คลอดบุตร เดือน ตุลาคม 2019
วันที่ 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 31


ดูเพิ่มเติม

Share :