หลักการของโหราศาสตร์ทำนายความคิด

 • MidHeaven, Ascendent, True Node, ดาวเคราะห์, ดาวพระเคราะห์น้อย
 • ใช้ระบบเรือนชะตาเรือนเท่า

โหราศาสตร์บอกอะไรได้บ้าง

 • บอกถึงความแตกต่างทางความคิดของมนุษย์แต่ละคน
 • บอกถึงเป้าหมายของแต่ละคน
 • บอกถึงความแตกต่างทางความคิดทางร่างกายของมนุษย์แต่ละคน
 • บอกถึงความต้องการคู่ครองของแต่ละคน
 • บอกถึงการพูด, การเขียน, ความเข้าใจ ของแต่ละคน
 • บอกถึงความรู้ที่ต้องการในแต่ละคน
 • บอกถึงภาพลักษณ์ที่ต้องการ
 • บอกถึงความต้องการมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นในแต่ละคน
 • ... และอื่น ๆ อีกมากมาย
Share :